WoW_Ladies: Girl Gamers of World of Warcraft  • 1

I am actually gonna looking into it right now as I also heard that it indeed does break the Dutch law in some way. As soon as my dad is home I will ask him about it since he deals with this kind of legal stuff all day long.

Here's what I could find, perhaps your father has some more info about it (pref. in English)


Het recht op privacy wordt in verschillende internationale verdragen gegarandeerd. In artikel 17 van het VN verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten uit 1966 staat:

1. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.
2. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

Ook artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert deze rechten. Burgers in Europese landen kunnen zich bij de rechter op dit verdrag beroepen. De manier waarop verschilt wel per land. In Nederland heeft dit verdrag, zoals alle internationale verdragen voorrang op nationale wetgeving. In Duitsland heeft het EVRM geen voorrang, maar eenzelfde positie als andere wetten. Daar staat tegenover dat voor Nederland het EVRM belangrijker is omdat wetten niet aan de Grondwet mogen worden getoetst, terwijl dat in Duitsland wel het geval is, en daar zelfs een apart gerecht voor is.


Anyway, it's not against the law as you CHOOSE to post on the forums or not, when you post you'll get a pop up saying you agree with them.

  • 1
?

Log in